W kolejnych 3 latach GenAI będzie wymagać od pracowników rozwijania nowych umiejętności - tak uważa 61 proc. polskich szefów firm.

Moja wczorajsza migawka dla "Wydarzeń" w Polsacie, w której poruszany był temat zawodów deficytowych oraz konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Wg ostatniego badania CEO Survey PwC Polska:

  • dyrektorzy generalni oczekują, że GenAI przyniesie znaczące korzyści, nie tylko finansowe,
  • 55 proc. uważa, że wzrośnie efektywność pracowników a 58 proc. oczekuje wzrostu efektywności w ich własnej pracy,
  • 45 proc. badanych polskich CEOs deklaruje wzrost zatrudnienia o 5 proc. lub więcej.

To co czeka pracodawców to ponowne określenie procesów pracy. To co jest już rzeczywistością pracowników to budowanie i podtrzymywanie gotowości do zmiany i poszerzania umiejętności przez całe zawodowe życie.

Dla chętnych raport CEO Survey tutaj: https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2024/polska-edycja-27-badania-ceo-survey.pdf

Patrycja Załuska
Ekspertka w zespole People&Organisation w PwC Polska