Inwestowanie w pracownika nie zawsze się opłaca. Opłaca się wtedy, gdy jest właściwe tj. takie, które buduje wymierną wartość. Z perspektywy pracownika wymierna wartość jest mierzona / odczuwana bardziej subiektywnie. Z perspektywy pracodawcy opiera się na liczbach i wyniku. Im wyżej jesteśmy w hierarchii organizacji tym bardziej znaczacym miernikiem naszej satysfakcji są liczby i zrealizowane KPI-s. Jak połączyć obie perspektywy? Otwierając organizację na D&I. Model dojrzałości D&I identyfikuje aż 35 elementów składowych sukcesu budowania wartości wokół pracownika przekładającej się na mierzalne rezultaty. Nawet najbardziej zaawansowane organizacje nie zdobywają maksymalnej ilości punktów w badaniu za wszystkie elementy — bardziej identyfikują podzbiory powiązanych ze sobą aspektów, w których świadomie przodują. Posiadanie modelu takiego jak ten zapewnia niezbędną strukturę do precyzyjnego określenia czy i gdzie Twoja obecna kultura daje Ci przewagę – co już robisz dobrze, gdzie możesz najszybciej się rozwijać.

Patrycja Załuska
Ekspertka w zespole People&Organisation w PwC Polska