Analiza danych zastanych

W pierwszej kolejności należy zebrać wszystkie informacje, które już teraz można znaleźć w firmie na temat onboardingu. Jeśli prowadzone są stałe lub cykliczne badania i sprawdzane doświadczenia (pracowników, menedżerów, mentorów) z tego procesu, to można podsumować to, co już wiadomo i zobaczyć, czy są różnice w ocenach między działami firmy. Koniecznie należy zwrócić uwagę na różne wskaźniki, które mogą odzwierciedlać jakość onboardingu w firmie, np. poziom rotacji w podziale na staż pracy, informacje z exit interviews od osób z krótkim stażem.

Warsztat z zespołem projektowym

Należy zorganizować grupę projektową, która spotka się na wspólnym warsztacie i opisze kroki w procesie. Trzeba mieć na uwadze, że znacznie lepiej sprawdzają się warsztaty stacjonarne, ponieważ kontakty face-to-face dają inną percepcję, lepszy przepływ informacji i większe zaangażowanie uczestników. Warto pamiętać o tym, aby na warsztat zaprosić osoby z różnych części organizacji (aby podzieliły się swoją perspektywą), które są odpowiedzialne za poszczególne części procesu. I tak, jeśli dany zespół odpowiada za organizację tzw. Welcome Day, a inny dział za zapewnienie pracownikom laptopa, a jeszcze inny za podpisanie umowy czy za dostarczenie welcome packa na start - to wszystkie te obszary dobrze zaprosić. Na warsztatach z kolei można omówić nie tylko przebieg procesu z punktu widzenia pracownika, ale także określić, jakie systemy i aplikacje wykorzystuje, jak również który pion/dział/zespół odpowiada za dany wycinek onboardingu. Tym samym można automatycznie przypisać obszary odpowiedzialne za przyszłą poprawę poszczególnych części procesu.

Etapy onboardingu

Rozkładając onboarding na czynniki pierwsze, warto wyznaczyć kilka głównych etapów, które można zmapować: pre-onboarding, pierwszy dzień pracy, pierwsze tygodnie oraz kolejne miesiące. I wchodząc w głąb tych etapów, można opisać doświadczenia pracowników w różnych tematach, m.in...

Cały artykuł znajduje się na łamach pierwszego numeru magazynu "Employee Experience Manager"