Celem pracy nad doświadczeniami klientów jest ich większe zaangażowanie w markę, przede wszystkim okazywane ponawianymi zakupami i rekomendacją (dobrym słowem). Jak na tym tle wygląda zrozumienie zarządzania doświadczeniami pracowników, tzw. Employee Experience Management? Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć o EX.

Po co dbać o EX?

Podobnie jak w CX wobec klientów, celem dbania o doświadczenia pracowników jest podnoszenie ich zaangażowania w pracę na rzecz marki, okazywane głównie: trwaniem w pracy (brak chęci zmiany pracy), pozytywnym stosunkiem do marki pracodawcy, pozytywnym stosunkiem do wykonywanych zadań i obowiązków, proponowaniem zmian i usprawnień (inicjatywa, kreatywność) oraz rekomendacją pracodawcy (dobre słowo na zewnątrz). Wszystkie te kwestie mają gwarantować pracodawcy lepszy zwrot z inwestycji jaką jest zrekrutowanie i przygotowanie pracownika do pracy, pamiętając także znany ze sfery klienckiej rachunek, że taniej jest utrzymać klienta, niż pozyskać nowego, który działa tak samo w przypadku pracowników...

Cały artykuł na łamach pierwszego numeru magazynu "Employee Experience Manager".