Istnieje wiele powodów, dla których warto inwestować w budowanie pozytywnych doświadczeń pracowniczych, takich jak większe zaangażowanie, poprawa wyników organizacji czy zadowoleni klienci. Dynamiczne zmiany w organizacjach w ostatnich kilku latach, nowe trendy, metody pracy – wszystkie te pomysły opierają się właśnie na poprawie doświadczenia pracy.

Jednak czy budowanie pozytywnego doświadczenia pracowniczego jest rzeczywiście takie proste? Czy możemy polegać wyłącznie na dobrych intencjach i wybiórczych działaniach? Czy może Employee Experience (EX) wymaga solidnego planu i strategii? Tak, biznes potrzebuje strategii, a pracownicy oczekują widocznych efektów w postaci pozytywnych doświadczeń.

Employee Experience to biznesi ludzie

Kiedy już wiadomo, że EX potrzebuje strategii, naturalnie pojawia się pytanie: czy istnieje uniwersalny przewodnik lub plan, który można by zastosować w każdej organizacji? Czy firmy mogą używać jednego sprawdzonego podejścia, które przyniesie dobre rezultaty dla EX? Pomimo wielu prób spakowania EX w gotowe rozwiązanie, platformę, produkt czy podręcznik, niestety nie jest to takie proste. Stosowanie jednego, ogólnego podejścia do EX wydaje się być najmniej skutecznym sposobem na projektowanie, rozwój i zarządzanie organizacją.

Każda firma jest inna i kształtuje swój własny ekosystem EX. Strategia, która odniosła sukces w jednej organizacji, niekoniecznie sprawdzi się równie dobrze w innej. W związku z tym, kopiowanie nie stanowi odpowiedzi ani skutecznego rozwiązania. Nie jest też tak, że w związku z tym każdy musi opracować swoją strategię na własną rękę i że nie istnieją sprawdzone metody, które mogą w tym pomóc. Otóż istnieją. Każda firma może stworzyć swój własny „MASTERPLAN”, opierając się na kilku kluczowych etapach (szczegółowy plan działania, który pomoże w opracowaniu strategii EX, można znaleźć na platformie INSIGHT).

Przed przejściem do konkretnych etapów budowania strategii, należy zadać sobie kilka kluczowych pytań. Przede wszystkim, kto jest jej „właścicielem” – HR, zarząd czy może zespół ds. Employee Experience? Kto będzie odpowiedzialny za obszar Employee Experience? Czy „właściciel” ma pełne wsparcie zarządu i liderów? Komu zależy na budowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników w firmie? Nie należy też zapominać o najważniejszym: strategia Employee Experience musi wypływać ze strategii biznesowej i być z nią ściśle powiązana. W przeciwnym razie nie można oczekiwać wymiernych rezultatów. Employee Experience powinien być centralnym filarem strategii biznesowej.

Jak krok po kroku budować i wdrażać strategię Employee Experience w organizacji? Oto kilka pomysłów na mapę drogową EX...

Cały artykuł na łamach drugiego numeru magazynu "Employee Experience Manager"